Komma igång

Komma igång på InterIX

Hur man blir medlem


InterIX är öppet för alla internetleverantörer. Naturliga partner är de Internetleverantörer som har en Point of Presence i Nederländerna, men medlemskapet i InterIX är öppet för alla organisationer som kan dra nytta av peering av sin IP-trafik.

Villkor för inresa

För att bli medlem i InterIX måste du:

  • Utföra verksamhet med anknytning till Internet.
  • Ha ett eget ASN-nummer (Autonomous System Number) tilldelat.
  • ASN-numret används både vid utbyte av information om extern routning (mellan angränsande AS) och som en identifierare av själva AS:et.
  • AS-nummer tilldelas av Internetregister som RIPE, ARIN, APNIC, LACNIC eller AFRINIC.
  • Du behöver ett erkänt AS-nummer för att kunna peera på InterIX. Privata AS-nummer är inte giltiga på InterIX.
  • Användning av BGP-4 (Border Gateway Protocol Version 4). Peering mellan routrar för CIXP-medlemmar över IXP kommer att ske via BGP-4.
Villkor för inresa

Hur går den fysiska anslutningen till?

Det är nödvändigt att ansluta datakablar (metalliska eller fiber) till InterIX-racken. Du får information om detta när du skickar in din första ansökningsblankett.
Men om du vill ha information om detta innan du ansöker kan du skicka ett e-postmeddelande till info@inter-ix.net .

Hur går den fysiska anslutningen till?

Det behöver du veta:

InterIX är en neutral Internetutbytespunkt mellan Internetoperatörer och är INTE en "tjänsteleverantör" i sig. InterIX tar ut en standardavgift för att upprätta en ny anslutning och en årlig avgift för att upprätthålla varje anslutning. Detta inkluderar en fysisk anslutning till InterIX-switchen samt allmänna kostnader som golvyta, UPS-el, luftkonditionering och administration. Alla direkta kostnader såsom utrustningskostnader, installation och underhåll samt telekomräkningar betalas av Internetleverantören.

Efter skriftligt godkännande av InterIX får Internetleverantörer som InterIX är kund hos också på egen bekostnad upprätta punkt-till-punkt-anslutningar till ett begränsat antal av sina egna kunder, förutsatt att de senare är belägna i Nederländerna. Trafik som transiteras genom InterIX omfattas inte av några särskilda restriktioner, utan måste följa alla tillämpliga lagar och riktlinjer samt käll- och målleverantörernas användningspolicy. InterIX tar inget ansvar i något avseende för karaktären på transittrafik. InterIX tar inget ansvar i något avseende för felaktigheter och instabilitet i routningsmeddelanden eller för förlust eller oavsiktlig ändring av paket i transit.

InterIX kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till CIXP, men tar inget ansvar i något avseende för trafikens konfidentialitet eller äkthet.

Det behöver du veta: