Filtrering av routingserver

Sanitetskontroll av inkommande prefix

Våra routingservrar utför prefixfiltrering för alla medlems-BGP-sessioner som upprättas med våra routingservrar:
- Filtreringen inkluderar blockering av RFC1918-områden, bogons, martianprefix och standardrutt.
- Vi filtrerar även mer specifika prefix vars prefixlängd är högre än "/24" för IPv4 och högre än "/48" för IPv6.
- Filtrera prefix utan AS-väg eller > 64 ASN i AS-väg.
- Säkerställ att peer AS är samma som det första AS:et i prefixets AS-sökväg.
- Förhindra kapning av nästa hopp. Detta inträffar när en deltagare annonserar ett prefix med en annan IP för nästa hopp än sin egen.
- Vi filtrerar kända transitnätverk med hjälp av den här guiden https://bgpfilterguide.nlnog.net/guides/no_transit_leaks/

IRRDB-filtrering

Vi säkerställer att ursprungs AS finns i uppsättningen ASN från medlem AS-SET.

RPKI:

- Giltiga accepteras.
- Ogiltigt avvisas.
- Okänd återgår till standard IRRDB prefixfiltrering.