Aan de slag

Aan de slag bij InterIX

Hoe toetreden


InterIX staat open voor alle Internet Service Providers (ISP). Hoewel natuurlijke partners die ISP's zijn met een Point of Presence in Nederland, staat het lidmaatschap van InterIX open voor alle organisaties die kunnen profiteren van peering van hun IP-verkeer.

Voorwaarden voor toetreding

Om lid te worden van InterIX moet u:

  • Activiteiten in verband met internet uitvoeren.
  • Uw eigen Autonoom Systeem Nummer (ASN) toegewezen krijgen.
  • Het ASN-nummer wordt zowel gebruikt bij de uitwisseling van externe routeringsinformatie (tussen naburige AS-en), als als een identificatie van het AS zelf.
  • AS-nummers worden toegekend door internetregisters zoals RIPE, ARIN, APNIC, LACNIC of AFRINIC.
  • U heeft een erkend AS-nummer nodig om bij InterIX te kunnen peeren. Priv√© AS-nummers zijn niet geldig bij InterIX.
  • Gebruik van BGP-4 (Border Gateway Protocol versie 4). Peering tussen routers van CIXP-leden over de IXP zal plaatsvinden via BGP-4.
Voorwaarden voor toetreding

Wat is de procedure van fysieke verbinding?

Het is noodzakelijk de aansluiting van datakabels (metaal of glasvezel) op de InterIX-racks tot stand te brengen. U ontvangt hierover informatie wanneer u uw eerste aanvraagformulier indient.
Maar als u hierover informatie wilt hebben voordat u solliciteert, stuur dan een e-mail naar info@inter-ix.net .

Wat is de procedure van fysieke verbinding?

Dat moet je weten:

InterIX is een neutraal internetuitwisselingspunt tussen internetexploitanten en is als zodanig GEEN "dienstverlener". InterIX rekent een standaardvergoeding voor het tot stand brengen van een nieuwe verbinding en een jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud van elke verbinding. Dit omvat een fysieke verbinding met de InterIX-switch, alsmede overheadkosten zoals vloeroppervlak, UPS-elektriciteit, airconditioning en administratie. Alle directe kosten, zoals kosten van apparatuur, installatie en onderhoud, alsmede telecomrekeningen zullen door de ISP worden betaald.

Mits schriftelijk goedgekeurd door InterIX, mogen ISP's waarvan InterIX klant is op eigen kosten ook point-to-point verbindingen leggen met een beperkt aantal van hun eigen klanten, mits deze zich in Nederland bevinden. Verkeer in transit via InterIX is niet onderworpen aan bijzondere beperkingen, maar moet voldoen aan alle toepasselijke wetten en richtlijnen, en aan het gebruiksbeleid van de bron- en bestemmings-ISP's. InterIX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de aard van het transitverkeer. InterIX aanvaardt in geen enkel opzicht aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheid en instabiliteit van routeringsberichten of voor verlies of onbedoelde wijziging van pakketten in transit.

InterIX neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot de CIXP te voorkomen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de vertrouwelijkheid of authenticiteit van het verkeer.

Dat moet je weten: