Policy för anslutning

Vad behöver du för att gå med i InterIX?

Tillträda till InterIX


InterIX är en neutral och öppen Internet Exchange som ligger i Amsterdam Nikhef och Zoetermeer Colocenter. InterIX grundades av nätverksentusiaster som vill ha en solid och central peering-plats för att koppla samman nätverk utan en kommersiell synvinkel som andra Internet Exchanges har.

Krav för att delta

  • Ditt eget AS-nummer
  • Juridisk enhet med postadress och e-postadress
  • Har sin egen policy för peering
  • Telefonnummer för nödsituationer dygnet runt
Krav för att delta

Teknisk

Om du behöver information om hur du ansluter dig till vårt utbyte är du välkommen att kontakta oss. Följande tekniska krav krävs:

  • MAC-adress som används för att ansluta
  • Meddela minst 1x IPv4 /24-prefix
  • Fysisk anslutning till vår infrastruktur
  • Uppdaterad peeringdb-post
Teknisk